Things aren’t always great

Een serie van drie posters n.a.v. deze corona jaren.